Appva lanserar AI för KVÅ-rapportering

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso-och sjukvården träder i kraft den 1 januari 2019.

12 december, 2018

Innovationspris för BPSD-arbete med stöd av Appva till Torsby kommun.

För två år sedan införde demensavdelningen Ängen på äldreboendet Dalbygården i Sysslebäck MCSS. Detta har resulterat i att personalen nu har fått motta årets innovationspris från BPSD-registret – priset som delas ut för att uppmuntra utveckling och nytänkande inom vård och omsorg av dementa.

26 november, 2018

Träffa Appva!

Under vintern/våren 2019 kommer vi att delta på ett flertal mässor och konferenser där vi presenterar oss och gärna träffar…

22 november, 2018

Hemtjänsten i Ekenässjön satsar på MCSS

MCSS har installerats på alla mobil­telefoner som används inom hemtjänsten och funktionshinder­omsorgen i Vetlanda kommun.

16 oktober, 2018

Nya funktioner i MCSS.

Fr.o.m. 1 oktober finns nya angelägna funktioner i MCSS.

2 oktober, 2018Tidigare